•          Paylaşım Detay

SANAL GERÇEKÇİLİK İLE COĞRAFYA

Projenin amacı sözel olarak anlaşılması zor konuları yaparak yaşatarak anlatmaktır. Projenin eğlenceli ve görselliği zengin olduğundan her sınıf düzeyine hitap ediyor. Coğrafya, harita tapu kadastro gibi alanlarda eş yükselti eğrileri kot farkı nivelman gibi konular zor anlaşılmaktadır. İlköğretim düzeyinden ortaöğretim düzeyi sonuna kadar fiziki harita anlatılması ve anlaşılması zor olmaktadır çünkü mevcut eğitim sisteminde gerek materyal eksikliğinden gerekse öğretmen anlatımından dolayı sözel olarak anlatılmakta görsel olarak ta iki boyutlu haritalar gösterilmektedir. Amaç belki o haritaya verilecek ücretle bu materyali hazırlayıp görselliği zengin üç boyutlu olarak her sınıf düzeyinde konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve uygulanabilirliği olduğu taktirde bu konuyla alakalı laboratuvarlar oluşturulmasına ön ayak olmaktır. Ayrıca amaçlardan bir tanesi de proje de yağmur yağması ve o yağmurun mevcut arazi yapısına göre akması günümüzde sel baskınlarının nasıl olabileceği hakkında da önemli kazanımlar elde etmektir.