•          Paylaşım Detay

Bilgi Güvenliği ve Armitage Programı

Bilgisayar teknolojileri geliştikçe, günlük yaptığımız birçok işlem elektronik ortama taşındı ve bu işlemler çok kolaylaştı. Bunun sonucu olarak bilgi güvenliğinin önemi, karşılaşılan tehditlerin türleri ve sayısı artmıştır. Bu çalışmanın amacı, gün geçtikçe sayıları artan kötücül (malware) ve casus (spyware) yazılımlar hakkında bilgi vermek, bilgisayar sistemlerine nasıl bulaştığını ve bu zararlı yazılımlara karşı nasıl önlemler alınması gerektiği hakkında bilgi vermek ve bir farkındalık oluşturmaktır. Sistemlere sızmak için görsel etkileşimli bir program olan Armitage kullanılmıştır. Bu program ayrıca sistemlere sızdıktan sonra ele geçirilen bilgisayarlar üzerinden başka bilgisayarlara sızmak için de kullanılabilmektedir. Çalışmada iki farklı sızma senaryosu gerçekleştirilmiş olup sızılan sistemlerden istenilen her tür veri alınabilmiştir.

INFORMATION SECURITY AND ARMITAGE SOFTWARE

As computer technology evolves, many transactions that we do daily are carried out to electronical environment, and doing this operations is very easy. As a result, the importance of information security and the number and types of threats have increased. The purpose of this work is to give information about the increasing number of malware and spyware softwares day by day, to give information about how to infect computer systems, how to take precautions against these harmful softwares and to raise awareness. Armitage, a visually interactive software for penetrating systems, has been used. This software can also be used to penetrate other machines through the machines that are caught after being penetrated into the systems. Two different penetration scenarios were carried out in the study and all kinds of data could be obtained from the penetrated systems.