•          Paylaşım Detay

Açık sekmeleri dolaşma

Tarayıcıdayken Ctrl + Tab tuşlarına basmak her biri arasında geçiş yapar (geriye doğru gitmek için Ctrl + ÜstKrktr + Sekme). Bu, fareyi hareket ettirmekten ve bir sekmeyi tıklatmaktan daha hızlı olabilir. Ctrl + Num (1, 2, 3, 4, n ..) de sayısal sırayla belirli sekmeye götürür. Dokuzuncu sıradaysa bile Ctrl + 9 sizi son sekmeye getirir.